Wiadomości - Rewitalizacja

Rewitalizacja: zaproszenie do udziału w konsultacjach

Dodał: admin Data: 2016-07-26 09:39:03 (czytane: 3746)

Wójt Gminy Opatowiec zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dokumentu: Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Opatowie

Zakres konsultacji społecznych obejmuje wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Opatowiec. Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

            Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 08.08.2016 r. do dnia 06.09.2016 r. w następujących formach:

1.      Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@opatowiec.pl wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.

b)      drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja”.

c)      bezpośrednio do pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy Opatowiec w godzinach pracy Urzędu.

 

Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

 Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 2) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i/lub wniosków jest Wójt Gminy Opatowiec.


Z poważaniem,

Sławomir Kowalczyk

Wójt Gminy Opatowiec

 

Pliki do pobrania:

1.      Diagnoza na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Opatowiec.

2.      Formularz zgłaszania uwag.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Dożynki Gminne 2016 w Krzczonowie

Na długo zapamiętają tegoroczne święto plonów mieszkańcy gminy Opatowiec, którzy w strugach deszczu obchodzili dożynki gminne w Krzczonowie....