Ochrona danych osobowych


Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w  Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu wyznaczony został Adam Ziemiński, tel. 575822007, adres e-mail: adam.zieminski@cbi24.pl

 

Klauzuli Informacyjna RODO