Parafie w Gminie


Gmina Opatowiec położona jest w całości na terenie diecezji kieleckiej. Parafie w gminie Opatowiec położone są na terenach dekanatów:

  • kazimierskiego - parafia Przemyków (kościół pw. Św. Katarzyny),

Kazimierski.jpg 

  • wiślickiego - parafie: Kocina (kościół pw. Św. Barbary), Sokolina (kościół pw. Św. Michała Archanioła),

Dekanat_Wislicki.jpg 

  • nowokorczyńskiego - parafie: Rogów (kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny), Opatowiec (kościół pw. Św. Jakuba Apostoła), Stary Korczyn (kościół pw. Św. Mikołaja).

dekanat_nowokorczynski.jpg