Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu CZYSTE POWIETRZE


a

cp12023_1.png

 

Punkt konsultacyjno-informacyjny Programu CZYSTE POWIETRZE

W Urzędzie Miasta i Gminy Opatowiec działa punkt konsultacyjno-informacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Został on utworzony na mocy zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach.

W punkcie można uzyskać informacje o zasadach programu „Czyste Powietrze”, wsparcie w zakresie przygotowania wniosków o  poziom podstawowy, podwyższony i najwyższy w ramach programu, a także uzyskać pomoc przy rozliczeniu dofinansowania.

 

Punkt konsultacyjno-informacyjny znajduje się w Urzędzie Miasta i Gminy Opatowiec ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec  w pokoju nr 3 i czynny jest w dniach:

• poniedziałek - piątek w godzinach 10:00-12:00

telefon (41) 351 80 52 wew. 14

 

Dane dotyczące realizacji programu ,,Czyste Powietrze’’ na terenie
Gminy Opatowiec 

Gmina

liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie

sumaryczna kwota wypłaconych dotacji

liczba zrealizowanych przedsięwzięć

Opatowiec

195

2,755,428.70 zł

72

 Podstawowe informacje o Programie "Czyste Powietrze": htps://czystepowietrze.gov.pl

·         Program Czyste Powietrze

·         Ulotka Czyste Powietrze

·         Broszura Czyste Powietrze

 

 cp2023_1.jpg