Opieka Medyczna


Na terenie Gminy Opatowiec działają obecnie dwa Niepubliczne Zakłady Opieki Zdrowotnej:
1)    Niepubliczny Zakład Opieki  Zdrowotnej MAXMED w Opatowcu,
2)    Niepubliczny Zakład Opieki  Zdrowotnej Bejmed w Krzczonowie.


W pobliżu zakładów opieki zdrowotnej działają Apteka w Opatowcu oraz Punkt Apteczny w Krzczonowie.