INFORMACJA DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH I NIEDOSŁYSZĄCYCH


Zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 kwietnia 2012 r. (ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się, Dz. U Nr 209, poz. 1243) usługa tłumaczenia migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna. Mogą z niej skorzystać osoby uprawnione, tj. osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i nr 171, poz. 1016 z późn. zm.).

Osoby niesłyszące - przy załatwianiu spraw w Urzędzie Gminy w Opatowcu - mogą skorzystać z pomocy pracowników Urzędu Gminy w Opatowcu znających język migowy. Wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą.

 

Co zrobić, aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego?

  •  Należy wcześniej zgłosić wyznaczonemu pracownikowi Urzędu Gminy w Opatowcu zamiar skorzystania z tłumacza.
  •  Zgłoszenia należy dokonać z co najmniej na 3 dni przed wizytą w urzędzie.
  • Należy wskazać metodę komunikowania się.

 

Jak dokonać zgłoszenia?

  • Wypełnić poniższy formularz i przesłać go mailem na adres: gmina@opatowiec.pl lub faksem na nr: 41 3518034
  • Telefonicznie - za pośrednictwem osoby trzeciej, sprawnej komunikacyjnie, pod nr telefonu: 41 3518052.
  • Korzystając z elektronicznej skrzynki podawczej, umieszczonej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Opatowcu http://opatowiec.pl

    Zachęcamy również do załatwiania spraw drogą elektroniczną poprzez platformę ePUAP.

Załączone pliki:

Formularz - prośba o pomoc tłumacza języka migowego (form_nieslysz_tlumacz_2016.doc - 25.6 KB)

Opis: .