Wiadomości - Rewitalizacja

Informacja dotycząca Programu Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016–2023

Dodał: ugopatowiec Data: 2016-10-10 09:02:57 (czytane: 3818)

OGŁOSZENIE

W związku z przystąpieniem do sporządzenia Programu Rewitalizacji Gminy Opatowiec na lata 2016–2023, Wójt Gminy Opatowiec zaprasza do przedstawienia propozycji projektów rewitalizacyjnych do realizacji na wyznaczonym obszarze rewitalizacji (załącznik 1).
Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 2) można składać do dnia 26 października 2016 r.
w następujących formach:
a)drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@opatowiec.pl wpisując w tytule „Fiszka projektowa – rewitalizacja”.
b)drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec, z dopiskiem: „Fiszka projektowa – rewitalizacja”.
c)bezpośrednio do pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy Opatowiec w godzinach pracy Urzędu.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.
Po zaakceptowaniu złożonej propozycji przez Zespół ds. Rewitalizacji oraz przeprowadzeniu konsultacji z autorami wybranych projektów, zostaną one zamieszczone w dokumencie, w celu umożliwienia ich autorom pozyskania dofinansowania na ich realizację w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014–2020.
Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do rozwiązania zidentyfikowanych problemów oraz wykorzystania potencjałów wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

Z poważaniem,
Wójt Gminy Opatowiec
Sławomir Kowalczyk


Załączniki:
1.Mapa wyznaczonego obszaru rewitalizacji.
2.Fiszka projektowa.

Loga.jpg