Wiadomości - Rewitalizacja

Rewitalizacja: Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

Dodał: ugopatowiec Data: 2016-08-21 12:29:38 (czytane: 3448)

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Opatowiec

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Opatowiec, które miały
na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
    Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 08.08.2016 r. do dnia 06.09.2016 r.
w następujących formach:
1.    Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:
a)    drogą elektroniczną na adres e-mail: rewitalizacja@opatowiec.pl, wpisując
w tytule „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja",
b)    drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – diagnoza rewitalizacja",
c)    bezpośrednio do pokoju nr 4 w Urzędzie Gminy Opatowiec w godzinach pracy Urzędu.
2.    Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.

    Formularz zgłaszania uwag do dokumentu Diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Opatowiec, mapą poglądową wyznaczonego obszaru zdegradowanego i mapą poglądową wyznaczonego obszaru rewitalizacji, dostępne były od 08.08.2016 r.:
-    w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Opatowiec, ul. Rynek 3, 28-520 Opatowiec w pokoju nr 4 w godzinach pracy Urzędu.;
-    w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Opatowiec (www.ugopatowiec.pl).

    W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i/lub wnioski.

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Kolejne nowe wiaty przystankowe

Nowe wiaty przystankowe powstały na terenie sołectwa Ksany i Trębaczów....