Kombatanci


 wp_20150906_029.jpg

na zdjęciu: Przewodnicząca koła gminnego Związku Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, p. Maria Walocha - Grela podczas uroczystości upamiętniających poległych żołnierzy na terenie Kociny w walkach w czasie II wojny światowej.

 
Do Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych działającego na terenie gminy Opatowiec należy w chwili obecnej zaledwie 8 kombatantów i 28 podopiecznych (członków rodzin dawnych kombatantów), podczas gdy jeszcze w 1983 roku organizacja funkcjonująca jako ZBOWiD według istniejącej dokumentacji liczyła 84 kombatantów.