Wiadomości - GOPS

Informacja dotycząca zachowania trwałości projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego – Klubu Seniora w Gminie Opatowiec

Dodał: Bartek Data: 2023-06-24 11:31:46 (czytane: 798)

Osoby zainteresowanie udziałem w Klubie Seniora w Kocinie, usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania, mogą od dnia 22.06.2023 r. składać „Formularz zgłoszeniowy w okresie trwałości projektu”.

Gmina Opatowiec/ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Opatowcu informuje, że po zakończeniu  projektu nr RPSW.09.02.01-26-0017/20 pn. „Utworzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego – Klubu Seniora w Gminie Opatowiec współfinansowanego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020 w ramach Priorytetu 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych (projekty konkursowe), zostanie zachowana jego trwałość (rozumiana jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług)   poprzez utrzymanie utworzonych w ramach w/w projektu 26 miejsc usług społecznych przez okres co najmniej 24 miesięcy od jego zakończenia.

Okres realizacji projektu pn. „Utworzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego – Klubu Seniora w Gminie Opatowiec 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.

Osoby zainteresowanie udziałem w  Klubie Seniora w Kocinie, usługami opiekuńczymi w miejscu zamieszkania, mogą od dnia 22.06.2023 r. składać  „Formularz  zgłoszeniowy w okresie trwałości projektu” :

 

Załączniki:

 

1.       Zarządzenie nr 69/2023 Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec z dnia 21.06. 2023r. w sprawie przyjęcia Procedury monitorowania utrzymania efektów projektu nr RPSW.09.02.01-26-0017/20 pn. „Utworzenie Ośrodka Wsparcia Dziennego – Klubu Seniora w Gminie Opatowiec”.

2.       Formularz  zgłoszeniowy w okresie trwałości projektu.

           3.  Regulamin Organizacyjny Klubu Seniora w Kocinie - pobierz

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Wnętrze budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu zyskało nowe oblicze

Na ukończeniu są prace związane z modernizacją pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia realizowane przez firmę IG BUD Jacek Ignacak...