Wiadomości - GOPS

Uroczyste podsumowanie realizacji projektu pn. „ Utworzenie Ośrodka Wsparcia – Klubu Seniora w Gminie Opatowiec”

Dodał: Bartek Data: 2023-07-07 07:26:58 (czytane: 982)

W dniu 30 czerwca 2023 r. w Klubie Seniora w Kocinie odbyło się uroczyste podsumowanie realizacji projektu pn. „ Utworzenie Ośrodka Wsparcia – Klubu Seniora w Gminie Opatowiec” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 -2020. Projekt realizowany był w okresie od 01.07.2021 r. do 30.06.2023 r.

 a

klubsenioralogotypy_1.png 

Gmina, na wsparcie Seniorów  z naszego terenu pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 007 761,00 zł. Łączna wartość projektu wyniosła 1 089 471,76  zł, w tym wkład własny Gminy w wysokości 81 710,76  zł. 

W spotkaniu podsumowującym udział wziął Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu Jarosław Naporowski, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu Tomasz Paluch, pracownicy zatrudnieni w ramach projektu: Bożena Kopeć, Anna Porębska, Gracjan Dybała, Małgorzata Bątkowska oraz licznie zgromadzeni Seniorzy.

 Burmistrz w swym wystąpieniu  podsumował wszystkie zadania, które zostały zrealizowane w ramach projektu. Podkreślił, że został  wyremontowany budynek na potrzeby Klubu Seniora, po dawnej świetlicy wiejskiej (szkole),  który został  doskonale wyposażony i dostosowany do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych. Zakupiony został 9-cio osobowy bus, dostosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, aby zapewnić  dojazd Uczestnikom do Klubu. 

Uczestnicy Klubu mogli skorzystać z bogatej oferty zajęć m.in. z  indywidualnych i grupowych zajęć z psychologiem, zajęć artystycznych, zajęć kulinarnych, zajęć informatycznych, zajęć z muzykoterapii, zajęć  sportowych, nordic- walking, fitness, jak również orgaznizowanych spotkań ze specjalistami np. rehabilitantem. Organizowane, były również zajęcia  integracyjne, uroczystości okolicznościowe, kulturalne i edukacyjne.

Obok wparcia oferowanego przez Klub Seniora, pomoc otrzymały również osoby starsze, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności  wymagały usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania. Łącznie w okresie realizacji całego projektu pomoc i  wparcie otrzymało 40 osób starszych z terenu naszej Gminy.

Tadeusz Cieloch  w imieniu wszystkich Seniorów podziękował Burmistrzowi, Kierownikowi MOPS, pracownikom Klubu oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do utworzenia i funkcjonowania Klubu. Wyrazem podziękowań był bukiet kwiatów wręczony przez  Tadeusza Cielocha i  Alicję Bątkowska   na ręce Burmistrza  Sławomira Kowalczyka.

 

Utworzony Klub Seniora  w Kocinie po zakończeniu  w/w projektu nadal będzie prowadził swoją działalność. Nabór do  Klubu Seniora jest ciągły i otwarty dla wszystkich osób w  wieku 60 + wymagających wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Klub  funkcjonuje w strukturach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu. Otwarty jest w poniedziałek, środę i piątek  w godzinach od 10.30 do 14.30.  

Wszystkie osoby chętne do uczestnictwa w Klubie Seniora w Kocinie, proszone są  o kontakt   z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opatowcu, pod nr tel. 41 352 70 50.

Gmina Opatowiec zapewnia dojazd do Klubu dla mieszkańców.

Regulamin Organizacyjny Klubu Seniora w Kocinie - pobierz

Jarosław Naporowski

Zdjęć w galerii: 7
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kocina

Rozpoczęto prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Kocina na odcinku o długości 490 m....