Ochotnicze Straże Pożarne


Ochotnicze Straże Pożarne w Gminie Opatowiec mają długą i chlubną tradycję. Na terenie gminy działa obecnie 12 jednostek OSP i 4 Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze, które w swoich szeregach zrzeszają 280 strażaków ochotników. Jednostki OSP działają w następujących miejscowościach: Charbinowice, Chwalibogowice, Kamienna, Kęsów, Kocina, Krzczonów, Ksany, Mistrzowice, Opatowiec, Rogów, Rzemienowice i Senisławice. Dwie z nich, tj.: Opatowiec i Kocina należą do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Dzięki zaangażowaniu środków własnych gminy oraz pozyskaniu środków zewnętrznych jednostki OSP są stale i systematycznie doposażane w niezbędny do zadań ratowniczych sprzęt.