Orkiestra Dęta z Kociny


Orkiestra Dęta OSP z Kociny


orkiestra_z_Kociny.jpgOrkiestra Dęta z Kociny, uświetniająca przebieg wielu lokalnych uroczystości, rozpoczęła działalność w roku 1952 roku z inicjatywy Stanisława Cabaja i Edwarda Parlaka. Pierwszym nauczycielem gry i kapelmistrzem został organista Józef Fitko, a orkiestra działała przy parafii. Pieniądze na zakup pierwszych instrumentów pochodziły ze składek mieszkańców. W roku 1983 orkiestra została połączona z Ochotniczą Strażą Pożarną, stając się orkiestrą strażacką. Od tamtej pory zespół uczestniczy w wojewódzkich i powiatowych Przeglądach Orkiestr Strażackich OSP.

Kocińska orkiestra chlubi się tym, że grają w niej tylko kociniacy - w tej chwili jest ich dwudziestu dziewięciu. Kapelmistrzem jest obecnie Robert Pluta, zarazem organista w kocińskiej parafii, z którą zespół nadal jest blisko związany. Kocińscy muzycy mają bogaty repertuar, obejmujący ponad sto dwadzieścia utworów o zróżnicowanym charakterze (kolęd i pieśni kościelnych, patriotycznych, marszów, walców, tang). Ta różnorodność związana jest z uczestnictwem orkiestry w wielu uroczystościach i imprezach - zespół zapewnia oprawę artystyczną świąt kościelnych i państwowych, występuje też podczas lokalnych jubileuszy, pochodów, pogrzebów.
W 2012 roku, podczas obchodów sześćdziesięciolecia działalności orkiestry, jej sztandar został uhonorowany srebrnym medalem „Za zasługi dla pożarnictwa".