Koła Gospodyń Wiejskich


Na terenie Gminy Opatowiec lokalne tradycje i kulturę ludową propaguje dziesięć Kół Gospodyń Wiejskich. Są to Koła Gospodyń z Opatowca, Ksan, Kociny, Rzemienowic, Kamiennej, Rogowa, Krzczonowa, Senisławic, Urzut i Chwalibogowic.. Panie na lokalne imprezy przygotowują tradycyjne specjały, dbają o zachowanie dawnych zwyczajów i przypominają je młodszemu pokoleniu.