Wiadomości - Aktualności

Sesja Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Bartek Data: 2023-04-24 07:33:13 (czytane: 937)

12 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu odbyła się Sesja Rady Miejskiej.

W Sesji wzięli udział Radni gminy Opatowiec z Przewodniczącym Henrykiem Krycą, Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, Zastępca Burmistrza Łukasz Marzec, Skarbnik Miasta i Gminy Anna Klimaszewska Luty, Sołtysi z terenu gminy, Dyrektorzy Szkół Lucyna Tułak i Tomasz Paluch, Dyrektor Instytucji Kultury Beata Adamczyk, Członek Zarządu Powiatu Kazimierskiego Michał Szczerba, Komendant Powiatowy Policji nadkomisarz Tomasz Zwolski, Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej kapitan Marcin Oziębło, Zastępca Komendanta PSP bryg. Krzysztof Jach oraz młodszy aspirant Mateusz Dąbrowski z Komendy Policji w Kazimierzy Wielkiej.

Sesja przebiegła zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad. Po otwarciu, przedstawieniu porządku obrad i przyjęciu protokołów z poprzednich Sesji, głos zabrał Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk. Pan Burmistrz przedstawił informację z działalności w okresie pomiędzy sesjami, podziękował mieszkańcom za udział w zebraniach wiejskich i zgłaszane podczas tych spotkań problemy i potrzeby, na które Samorząd Gminy stara się odpowiadać realizując kolejne inwestycje oraz poinformował o rozpoczętych i zaplanowanych na najbliższy czas działaniach inwestycyjnych.

Następnie Komendant Policji Tomasz Zwolski oraz Zastępca Komendanta PSP Krzysztof Jach przedstawili informację o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie gminy Opatowiec. Z informacji tej wynika, że w naszej gminie możemy czuć się bezpiecznie (w załączeniu podsumowanie). Poprawie bezpieczeństwa służy szereg działań prewencyjno-edukacyjnych, jak i inwestycyjnych, podejmowanych zarówno przez Samorząd Gminy jak również przez właściwe służby.

Po przegłosowaniu przez Radnych kolejnych podejmowanych uchwał, Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk Kryca, podziękował biorącemu udział w Sesji panu Michałowi Szczerbie za wykoszenie i uporządkowanie przez pracowników Powiatowego Zarządu Dróg, poboczy przy drodze powiatowej na trasie Opatowiec – Ksany.

Na zakończenie Sesji Burmistrz Miasta I gminy Opatowiec podziękował zarówno Komendantom Policji i Straży Pożarnej w Kazimierzy Wielkiej jak również Powiatowemu Zarządowi Dróg za dobrą współpracę.

 

Zdjęć w galerii: 6
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Sto trzydzieści tysięcy dla gminy Optowiec na usuwanie azbestu (eternitu)

W dniu 17 marca 2023 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach została zawarta umowa na dofinansowanie...