Wiadomości - Aktualności

Sto trzydzieści tysięcy dla gminy Optowiec na usuwanie azbestu (eternitu)

Dodał: Bartek Data: 2023-04-13 13:37:01 (czytane: 1159)

W dniu 17 marca 2023 roku w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach została zawarta umowa na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest” z terenu gminy Opatowiec w 2023 r.

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk, podpisał z Ryszardem Gliwińskim - Prezesem Zarządu WFOŚiGW w Kielcach, w obecności Posłów na Sejm RP Agaty Wojtyszek i Bartłomieja Dorywalskiego oraz Senatora RP Krzysztofa Słonia, umowę na dofinansowanie zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest” z terenu gminy Opatowiec w 2023 r. Kwota udzielonego dofinansowania gminie Opatowiec 128.844,00 zł., stanowi 100% kosztów kwalifikowanych zadania.

 IMG-20230412-WA0007res_1.jpg

Gmina Opatowiec jest jedyną gminą z powiatu kazimierskiego, która otrzymała dofinansowanie do wspomnianego zadania, utylizacji azbestu.

logomsio2023_2.jpg 

 

„Usuwanie i unieszkodliwianie materiałów zawierających azbest” dzięki wsparciu Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach w formie dotacji, w kwocie 128.844,00 zł.

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Podpisanie umowy na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej, w wysokości 323 tys. zł, na remont i modernizację drogi w miejscowości Krzczonów, dz. 862

W dniu 7 kwietnia 2023 roku została podpisana umowa na dofinansowanie remontu i modernizacji drogi w miejscowości Krzczonów, dz. 862 w ramach...