Wiadomości - Aktualności

Nowy podział Gminy Opatowiec na okręgi wyborcze

Dodał: Redaktor Data: 2024-01-26 11:56:10 (czytane: 1400)

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 stycznia 2024 r. Komisarz Wyborczy w Kielcach II, wydał Postanowienie nr 9/2024, w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatowiec na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic, numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

Komisarz wyborczy zdecydował o zmianach okręgów wyborczych, w związku z aktualną sytuacją demograficzną i zmieniającą się liczbą mieszkańców w poszczególnych miejscowościach, kierując się zasadą proporcjonalności i koniecznością dostosowania dotychczasowego podziału do obowiązującego prawa.

Zasady podziału gminy i obliczania normy reprezentacyjnej określone zostały w art. 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2408), który stanowi, że:

Podział na okręgi wyborcze, ich granice i numery oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu ustala komisarz wyborczy według jednolitej normy przedstawicielstwa obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do danej rady, z uwzględnieniem art. 417 i następujących zasad:

1. ułamki liczby mandatów wybieranych w okręgu wyborczym równe lub większe od 1/2, jakie wynikają z zastosowania normy przedstawicielstwa, zaokrągla się w górę do liczby całkowitej; 

2. jeżeli w wyniku postępowania, o którym mowa w pkt. 1, liczba radnych wybieranych w okręgach przewyższa liczby wynikające z art. 373 i art. 418 § 2, mandaty nadwyżkowe odejmuje się w tych okręgach wyborczych, w których norma przedstawicielstwa jest najmniejsza; w przypadku gdy liczba mandatów jest mniejsza od wynikającej z art. 373 i art. 418 § 2, dodatkowe mandaty przydziela się tym okręgom wyborczym, w których norma przedstawicielstwa jest największa. 

Dotychczasowy podział na okręgi wyborcze ustalony uchwałą nr XLII/232/2018 Rady Gminy Opatowiec z dnia 28 marca 2018 r. obecnie nie spełnia wymogów określonych w art. 418 § 1 Kodeksu wyborczego w odniesieniu do okręgu wyborczego nr 11 (sołectwo Opatowiec), dlatego też komisarz wyborczy, działając na podstawie wyżej wymienionych przepisów dokonał niezbędnych zmian w tym zakresie. 

Zachęcamy do zapoznania się z Postanowieniem Komisarza Wyborczego w Kielcach II w sprawie podziału Miasta i Gminy Opatowiec na okręgi wyborcze opublikowanego na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: https://kielce.kbw.gov.pl/aktualnosci/postanowienia

 

W załączeniu lista nowych okręgów wyborczych do wyświetlenia poprzez kliknięcie w poniższy link (format pdf).

Opatowiec – nowe okręgi wyborcze 


Przeczytaj kolejną wiadomość:

Zaproszenie na V Wieczór Kolęd

Ksiądz Proboszcz Adam Dziadek wraz z Parafianami zapraszają na V Wieczór Kolęd, który odbędzie się 28 stycznia 2024 r. o godz. 16:00...