Referat Spraw Obywatelskich i Urząd Stanu Cywilnego


Załączone pliki:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego (Wniosek o wydanie dowodu osobistego.pdf - 107.054 KB)

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego (Formularz zgloszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego.pdf - 90.556 KB)

Zgłoszenie pobytu czasowego (Zgloszenie pobytu czasowego.pdf - 341.577 KB)

Zgłoszenie pobytu stałego (Zgloszenie pobytu stalego.pdf - 69.087 KB)

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego (Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.pdf - 78.885 KB)

Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego (Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu stalego.pdf - 69.153 KB)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym (Wniosek o wydanie zaswiadczenia o stanie cywilnym.pdf - 89.029 KB)

Pełnomocnictwo szczególne (Pelnomocnictwo szczegolne.pdf - 171.436 KB)

Wniosek o wydanie dokumentu (Wniosek o wydanie dokumentu.pdf - 130.232 KB)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu (Wniosek wydanie zaswiadczenia o zameldowaniu.pdf - 186.268 KB)