Referat Finansowo - Budżetowy


Szanowni państwo,

Kwotę podatku należy wpłacić na rachunek Gminy Opatowiec, ul. Rynek 3, 28 - 520 Opatowiec. Bank Spółdzielczy Kielce O/Nowy Korczyn F/Opatowiec konto nr 89 8493 0004 0170 0160 0404 0030 lub do rąk inkasenta. W przypadku niezapłacenia podatku w terminie zostaną naliczone odsetki za zwłokę. Należność płatna jest w ciągu 14 dni od otrzymania decyzji lub raty, których termin płatności upłynął.

 

Tutaj można pobrać aktualne wzory deklaracji podatkowych na 2019 rok