Przeczytaj kolejną wiadomość:

Podpisanie umowy na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 79.

W dniu 30 sierpnia 2022 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta...