Wiadomości - Aktualności

Podpisanie umowy na budowę oświetlenia ulicznego przy drodze krajowej nr 79.

Dodał: Radek Data: 2022-08-30 15:02:21 (czytane: 1274)

W dniu 30 sierpnia 2022 roku, Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk, przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy – Anny Klimaszewskiej – Luty, podpisał umowę na budowę oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi krajowej nr 79, w ramach przeprowadzonego postępowania przetargowego pn. „Budowa oświetlenia drogowego na terenie gminy Opatowiec”.

Zadanie polega na budowie oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 79 w miejscowościach Ławy, Urzuty, Wyszogród, Rogów i Opatowiec. Długość oświetlenia wyniesie prawie 3,5 km, zamontowanych zostanie 95 słupów aluminiowych wraz z oprawami LED. Wykonawcą prac będzie firma Pani Grażyny Noszczyk z miejscowości Leszcze koło Pińczowa. Wartość prac objętych umową to ponad milion złotych. Termin zakończenia robót przewidziano na koniec września 2023 roku. Zadanie zostało objęte 5 – cio letnią gwarancją.


W/w prace zostały dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.


Warto dodać, że w pierwszej połowie 2020 roku, zakończyły się prace we wszystkich sołectwach gminy, polegające na wymianie ponad 600 sztuk opraw sodowych na nowoczesne oprawy w technologii LED. Wartość wówczas wykonanych prac przez sopocką firmę Energa wyniosła ponad 1,1 miliona złotych i współfinansowana była z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.


Prace objęte umową z firmą Pani Grażyny Noszczyk oraz wykonane w latach 2019-2020, mają na celu znaczne obniżenie zużycia energii związanego z eksploatacją oświetlenia ulicznego oraz poprawę bezpieczeństwa na terenie gminy Opatowiec.

a

DSC_0002_2.jpg