Wiadomości - Aktualności

Podpisanie umowy na modernizację dróg w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Dodał: Bartek Data: 2022-03-25 15:49:16 (czytane: 953)

W dniu 25.03.2022 roku Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk zawarł umowę z firmą PRODiM Oskar Niezabitowski z siedzibą w Krakowie, reprezentowaną przez Oskara Niezabitowskiego – Właściciela.

Umowa dotyczy robót budowlanych, na które Gmina Opatowiec uzyskała dofinansowanie inwestycji z Programu Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych dla zadania p.n.: „Przebudowa i remonty dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Opatowiec.”. Wartość inwestycje wyniesie 3 583 986,58 zł, w tym dofinasowanie: 3 404 787,25 zł, wkład własny gminy: 179 199,33 zł.

Łączna długość remontowanych odcinków to około 7,5 km. Zakres prac obejmuje następujące odcinki dróg:

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Wyszogród, dz. Nr 197, od km 0+000  do km 0+950.

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Podskale, dz. nr 178, od km 0+000 do km 0+400.

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chwalibogowice, dz. 229, 653, od km 0+000 do km 0+493.

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Chwalibogowice, dz. 483, od km 0+000 do km 0+120.

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rogów, dz. nr 486/1, od km 0+000 do km 0+098.

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rogów, dz. nr 628, od km 0+000 do km 0+250.

• Przebudowa drogi gminnej nr 357002T w miejscowości Kocina, od km 0+507 do km 1+497.

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kocina dz. 796, od km 0+000 do km 0+175

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Ławy, dz. nr 82, od km 0+000 do km 0+175.

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kobiela, dz. 308, od km 0+000 do km 0+990.

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Mistrzowice, dz. 154, od km 0+000 do km 0+140.

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kęsów, dz. 91, od km 0+225 do km 0+639.

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Krzczonów, dz. 685; 684, od km 0+000 do km 0+990.

• Przebudowa drogi gminnej nr 357007T w miejscowości Charbinowice, od km 0+000 do km 0+715.

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamienna, dz.9, od km 0+000 do km 0+200.

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Kamienna, dz.305, od km 0+000 do km 0+240.

• Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Charbinowice, dz. nr 175, od km 0+000 do km 0+322.

• Utwardzenie terenu pod ciągi piesze (chodniki).

Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość przedmiotu zamówienia w terminie 17 miesięcy, tj. do dnia 25 sierpnia 2023 r.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja o sesji Rady Miejskiej w Opatowcu

Sesja Rady Miejskiej w Opatowcu, odbędzie się 30 marca 2022 r. (środa) godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu....