Wiadomości - Aktualności

Informacja o sesji Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Bartek Data: 2022-03-23 15:15:52 (czytane: 1439)

Sesja Rady Miejskiej w Opatowcu, odbędzie się 30 marca 2022 r. (środa) godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu.

Porządek sesji:

1.      Otwarcie.

2.      Przedstawienie porządku obrad.

3.      Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 1 marca 2022 roku.

4.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.

5.      Przedstawienie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy Opatowiec za rok 2021.

6.      Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 rok na terenie Gminy Opatowiec.

7.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2022 rok.

8.      Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2022-2037.

9.      Sprawy różne, zapytania i interpelacje.

10. Zamknięcie obrad.                                                                                                                                                                

Przewodniczący Rady Miejskiej Henryk  Kryca

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja dla przewoźników

...