Wiadomości - Aktualności

Podpisanie umowy na 86 przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach indywidualbych

Dodał: Bartek Data: 2023-04-24 07:36:48 (czytane: 991)

W dniu 19 kwietnia 2023 roku została podpisana umowa na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opatowiec. W ramach inwestycji powstanie 86 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków wykonanych w systemie zaprojektuj i wybuduj.

Umowę z Wykonawcą podpisał Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty. Wykonawcę zadania, firmę pn. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe CENTROPLAST Sp. z o.o., Mazury 51, 97 – 400 Bełchatów,  reprezentował Prezes Zarządu – Arkadiusz Hamczyk.

W podpisaniu umowy uczestniczył również poseł na Sejm RP Krzysztof Lipiec, Przewodniczący Rady Miejskiej w Opatowcu Henryk Kryca, Zastępca Burmistrza i Gminy w Opatowcu.

Dzięki zastosowaniu systemu zaprojektuj i wybuduj to na wykonawcy zadania spoczął obowiązek sporządzenia dokumentacji projektowej dla każdej oczyszczalni, a następnie jej wykonania na posesjach mieszkańców oraz uruchomienia.

Na realizację w/w inwestycji, Gmina Opatowiec pozyskała środki w ramach naboru wniosków dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zgodnie z umową o przyznaniu pomocy, Gmina Opatowiec otrzyma  blisko 100% - owe dofinansowanie do realizacji robót, jednocześnie najwyższe procentowo z dotychczas otrzymanych na ten cel. Warto przypomnieć, że Gmina Opatowiec po raz kolejny uzyskała dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni. Pierwsze oczyszczalnie zostały zamontowane na posesjach mieszkańców w 2014 roku, kolejne w 2015 oraz 2017 roku. Łącznie na terenie gminy Opatowiec funkcjonuje ponad 220 szt. przydomowych oczyszczalni.

Zdjęć w galerii: 3
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Sesja Rady Miejskiej w Opatowcu

12 kwietnia 2023 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu odbyła się Sesja Rady Miejskiej. ...