Wiadomości - Aktualności

Zaproszenie na sesję Rady Gminy

Dodał: ugopatowiec Data: 2016-05-18 09:25:01 (czytane: 3097)

Zapraszam na Sesję Rady Gminy Opatowiec, która odbędzie się 25 maja 2016 r. (środa) o godz. 14:00 w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

 1. Otwarcie.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 28 kwietnia 2016 roku.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami.
 5. Podjecie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
 6. Podjecie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Opatowcu za rok 2015.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Opatowiec za rok 2015.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Opatowiec z wykonania budżetu za 2015 rok.
 10. Sprawy różne.
 11. Zapytania i interpelacje.
 12. Zamknięcie obrad.


 Przewodniczący Rady Gminy

        Andrzej Malec 

Tagi: Zaproszenie   Rada Gminy w Opatowcu    

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Gmina Opatowiec zakupiła koparko-ładowarkę KOMATSU WB93R

...