Wiadomości - Aktualności

Zakończono roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową sieci wodociągowych na terenie gminy Opatowiec oraz budową zestawu hydroforowego w Ksanach.

Dodał: Radek Data: 2023-07-18 11:07:34 (czytane: 667)

Na początku lipca br., zakończyły się roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa i remont sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec”. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno -Budowlanych „Hydrocomplex” Mariusz Kozera z Buska-Zdroju oraz Firma Inżynieryjna „Systembud” z Ostrowa, gm. Klimontów na dwa miesiące przed wyznaczonym w przetargu terminem zrealizowały powierzone w w/w postępowaniu prace.

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno -Budowlanych „Hydrocomplex” , wykonało m.in  przebudowę sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami Krzczonów-Kamienna oraz przebudowę w miejscowości Chwalibogowice. Ponadto rozbudowano sieci wodociągowe w Opatowcu na ul. Legatka oraz w miejscowościach Kocina, Urzuty, Podskale i Kobiela. Wykonawca dokonał również przepięć przyłączy wodociągowych oraz zamontował hydranty przeciw pożarowe naziemne. Wykonawca zakupił także fabrycznie nowy ciągnik wraz beczkowozem do transportu wody pitnej. Wartość zadania wyniosła ponad 2 miliony 320 tys. zł.

Ponadto, firma Systembud w ramach podpisanej umowy wykonała roboty ziemne, konstrukcyjno-budowlane wraz z podłączeniem zestawu hydroforowego, ogrodzenie terenu oraz roboty wykończeniowe. Stacja hydroforowa w Ksanach ma za zadanie ustabilizować obserwowane od lat, szczególnie w miesiącach letnich, spadki ciśnienia wody w sieci wodociągowej w północnych obszarach naszej gminy. Wartość inwestycji wyniosła blisko 560 tys. zł.

Nadzór inwestorski nad w/w pracami, prowadziła  firma „Eko-Bud”, Pana Pawła Grudzińskiego ze Staszowa, za kwotę ponad 27 tys. złotych.

Środki na ten cel Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec pozyskał w projekcie konkursowym ze środków Budżetu Państwa przy zaangażowaniu funduszy własnych gminy.


 

Zdjęć w galerii: 5
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Przerwa w dostawie wody w Kamiennej

W dniu 18.07.2023 roku w godzinach od 9:00 do 13:00 wystąpi przerwa w dostawie wody....