Wiadomości - Aktualności

Gmina Opatowiec na 99. miejscu w Polsce w zestawieniu „Liderów Inwestycji”

Dodał: Bartek Data: 2023-12-21 15:25:18 (czytane: 700)

Pismo samorządowe „Wspólnota" po raz kolejny opublikowało ranking „Liderzy Inwestycji", w którym porównano, ile pieniędzy, w przeliczeniu na mieszkańca, poszczególne samorządy wydały na inwestycje.

Przygotowując ranking, zebrano całość wydatków majątkowych, poniesionych w latach 2020 – 2022, po czym podzielono je na liczbę mieszkańców danego obszaru (gminy, powiatu, województwa).

Gmina Opatowiec może się pochwalić dużym sukcesem, gdyż znalazła się na drugim miejscu w powiecie kazimierskim, zaraz za gminą Skalbmierz. Wydatki inwestycyjne per capita wynoszą w Opatowcu 1433,34 zł. W skali kraju gmina Opatowiec zajmuje wysokie 99. miejsce, w ubiegłym roku była to 119. pozycja z wydatkami 1190,53 zł, co oznacza wzrost wartości wydatków inwestycyjnych.

Bieżące zestawienie obejmuje lata 2020 – 2022. Cały czas przeprowadzane są nowe inwestycje, jak również planowane są kolejne. 

W ramach potrzeb przeprowadzane są remonty, termomodernizacje i  montowanie instalacji fotowoltaicznych na terenie szkół, przedszkoli, remiz, świetlic i innych obiektów użyteczności publicznej. Trwają prace dotyczące ponownego uruchomienia ujęcia wody w Chwalibogowicach, oraz odtworzenia i oczyszczenia zbiorników wodnych należących do gminy. Szczególnie istotna była renowacja Ośrodka Zdrowia, gdzie między innymi dokonano wymiany dachu, ocieplenia budynku, przystosowania go do potrzeb osób starszych oraz osób z niepełnosprawnościami.

Na terenie naszej gminy w samym tylko bieżącym roku udało się wyremontować, a także częściowo wykonać około 9,5 km dróg gminnych i wewnętrznych. W roku ubiegłym było to ok. 7 km. Obecnie trwają prace nad rozbudową oświetlenia drogowego przy drodze krajowej nr 79, na długości prawie 3,5 km.

Skuteczne pozyskiwanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec, zarówno ze źródeł unijnych jak i krajowych, jak najwyższej kwoty dotacji, aby w jak najmniejszym stopniu obciążać budżet gminy udziałem własnym, umożliwia prowadzenie tak szeroko zakrojonych działań. 

Bardzo wysoka pozycja w rankingu nabiera szczególnego znaczenia, gdy weźmiemy pod uwagę utrudnienia wywołane przez rzeczywistość ostatnich lat i wynikające z niej wyzwania: najpierw pandemię, później wojnę na Ukrainie i wynikający z niej kryzys energetyczny oraz inflację, wywołane konfliktem zbrojnym problemy w branży budowlanej, jak również zamrożenie środków unijnych dla Polski.

Zarządzanie budżetem samorządu było w tych okolicznościach niełatwe, więc tym większa satysfakcja i motywacja do dalszych, planowanych już, działań i inwestycji.

  

Poniżej link do artykułu z „Echa Dnia”, oraz link do artykułu dotyczącego rankingu ubiegłorocznego, zamieszczonego na stronie Miasta i Gminy Opatowiec.

Ile gminy powiatu kazimierskiego wydają na inwestycje? Oto najnowszy ranking liderów inwestycji | Echo Dnia Świętokrzyskie

Gmina Opatowiec „Liderem Inwestycji” 


Zdjęć w galerii: 6
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Podsumowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę Opatowiec w 2023 roku

Dzięki pozyskanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec środkom, na terenie naszej gminy w bieżącym roku udało się wyremontować,...