Wiadomości - Aktualności

Spotkanie informacyjne i szkolenie nabór 1/2019

Dodał: Bartek Data: 2019-10-15 07:54:38 (czytane: 3140)

W dniu 21 października 2019 roku w Instytucja Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 16, 28-520 Opatowiec, odbędzie się spotkanie i szkolenie organizowane przez Lokalną Grupę Działania „Perły Ponidzia” .

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” informuje, iż w związku z ogłoszeniem nr 1/2019
o naborze wniosków w terminie od 07 listopada 2019r. do 21 listopada 2019r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia
1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców i przedsiębiorców z terenu Gminy Opatowiec zainteresowanych możliwością pozyskania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do udziału w spotkaniu informacyjnym i szkoleniu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu:

21 października 2019 (poniedziałek) godz: 16:00 – 16:30

Szkolenie odbędzie się w dniu:

21 października 2019 (poniedziałek) godz: 16:30 – 17:30

Instytucja Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 16, 28-520 Opatowiec

 Pełny harmonogram spotkań informacyjnych oraz szkoleń odbywających się w związku z planowanymi ogłoszeniami o naborach wniosków dostępny jest na stronie internetowej www.perlyponidzia.pl.

Plakat informacyjny o spotkaniu

Plakat informacyjny o szkoleniu

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Azbest - nabór wniosków

Zawiadomienie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na usunięcie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie...