Wiadomości - Aktualności

Spotkanie informacyjne dotyczące konkursu nr 2/2017 LGD Perły Ponidzia

Dodał: ugopatowiec Data: 2017-05-18 08:10:19 (czytane: 2781)

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” informuje, iż w związku z ogłoszeniem nr 2/2017
o naborze wniosków w terminie od 29 maja 2017r. do 12 czerwca 2017r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia
1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna, na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń z terenu Gminy Opatowiec zainteresowanych możliwością pozyskania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do udziału w spotkaniu informacyjnym i szkoleniu.

Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu:

24 maja 2017 (środa) godz: 15:00 – 15:30

Szkolenie odbędzie się w dniu:

24 maja 2017 (środa) godz: 15:30 – 17:00

Instytucja Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 16, 28-520 Opatowiec

 

Pełny harmonogram spotkań informacyjnych oraz szkoleń odbywających się w związku z planowanymi ogłoszeniami o naborach wniosków dostępny jest na stronie internetowej www.perlyponidzia.pl.

 Do pobrania:

Plakat - szkolenie

Plakat - spotkanie

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Informacja dotycząca realizacji programu

...