Wiadomości - Aktualności

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024 w Krzczonowie

Dodał: Radek Data: 2023-09-05 09:49:32 (czytane: 601)

4 września 2023 roku w Zespole Szkolno – Przedszkolnym odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego. O godzinie 10.00 na sali gimnastycznej w szkole spotkali się uczniowie, nauczyciele, rodzice i pracownicy. Na uroczystość rozpoczęcia roku szkolnego przybyli goście – Zastępca Burmistrza i Sekretarz Miasta i Gminy Opatowiec- pan Łukasz Marzec oraz proboszcz parafii Sokolina ksiądz kanonik Tadeusz Śliwa.

Uroczystość rozpoczęła się powitaniem przybyłych gości, uczniów, nauczycieli i rodziców. Następnie w asyście pocztu sztandarowego odśpiewano hymn państwowy, po którym minutą ciszy wszyscy zgromadzeni uczcili pamięć poległych w czasie II wojny światowej.

W dalszej części spotkania  słowa do wszystkich zebranych skierował pan Łukasz Marzec, który w imieniu władz samorządowych życzył pracownikom szkoły, uczniom i rodzicom owocnej pracy, zapału do nauki, wzajemnej życzliwości, zaufania, satysfakcji z czasu spędzonego w szkole oraz dużo radości. Pani Dyrektor  wyraziła wdzięczność i nadzieję na życzliwą i owocną współpracę z Organem Prowadzącym, rodzicami i nauczycielami.

Do życzeń na rozpoczynający się rok szkolny dołączył również ksiądz kanonik, który przypomniał o tym, że nauka jest nie tylko obowiązkiem, ale  też przywilejem i może być radością.

Następnie, pani Dyrektor powitała w gronie pracowników panią Mariolę Fetelę –wychowawczynię klasy I, panią Katarzynę Szczerbę-pedagoga specjalnego oraz panią Sylwię Jagielnik-stażystkę, która będzie opiekować się dziećmi dowożonymi busem szkolnym.

W dalszej części poszczególne zespoły klasowe  dostały przydział  wychowawców i klas, przedszkolakom przedstawiono ich panie opiekunki.

Miłym akcentem rozpoczynającym nowy rok szkolny była informacja o kolejnym sukcesie uczennicy Elizy Feteli, która otrzymała specjalne wyróżnienie w  Ogólnopolskim Wakacyjnym Konkursie Piosenki Online w kategorii 12 – 14 lat. Wokalistka, której opiekunem muzycznym jest pan Wiesław  Tomal została ponownie nagrodzona za wykonanie utworu pt. „Żyj kolorowo”.  Rozstrzygnięcie konkursu, którego organizatorem było Centrum Artystyczne THE VOICE w Grajewie odbyło się 27 sierpnia. Warto wspomnieć, że Eliza w minionym roku szkolnym  była  dwukrotnie nagrodzona I miejscem – w 9. Świętokrzyskim Konkursie Pieśni i Piosenki Patriotycznej oraz w VI Ogólnopolskim Konkursie „Wiosna z przebojami  Ewy Bem”.

Na zakończenie pani Dyrektor życzyła uczniom aby czas spędzony w szkole wykorzystali w pełni na zdobywanie nowych wiadomości, rozwijanie swoich umiejętności i kształtowanie charakteru, rodzicom wiele radości ze swoich pociech, a nauczycielom wytrwałości i cierpliwości w pokonywaniu wszelkich trudności.

Następnie wychowawcy przeprowadzili w poszczególnych klasach spotkania organizacyjne.

Nowy Rok Szkolny 2023/2024 rozpoczęty!

Maria Pawłowska


 

Zdjęć w galerii: 9
Przeczytaj kolejną wiadomość:

10 lat KGW Kamienna

Koło Gospodyń Wiejskich w Kamiennej świętowało jubileusz 10-lecia działalności. Uroczyste obchody odbyły się w sobotę 26 sierpnia...