Wiadomości - Aktualności

Rewitalizacja Opatowca

Dodał: Bartek Data: 2018-05-19 20:19:17 (czytane: 3730)

Projekt pn. ”Rewitalizacja Opatowca szansą na rozwój miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii” uzyskał pozytywną ocenę i został wpisany na listę projektów wybranych do dofinansowania.

Gmina Opatowiec ubiegała się o uzyskanie dofinansowania wniosku na rewitalizację w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Pozytywna ocena to bardzo dobra wiadomość dla mieszkańców naszej gminy. Dzięki staraniom Wójta Gminy Opatowiec Sławomira Kowalczyka i pracy zespołu opracowującego Program Rewitalizacji dla Gminy Opatowiec możliwe było złożenie wniosku, który może okazać się przełomowym dla zwiększenia atrakcyjności naszej gminy.

Realizacja wielkiej inwestycji rozłożonej na lata 2018-2020 opiewa na kwotę ponad 4 mln. złotych, a otrzymane wkrótce dofinansowanie wynosić będzie ok. 2 mln 700 tys. złotych. 

Projekt obejmuje szereg wieloetapowych działań mających na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej i oferty kulturowej, zachowanie dziedzictwa kulturowego, a także poprawę infrastruktury rekreacyjnej miejscowości Opatowiec.

Partnerami Gminy Opatowiec w ocenionym wniosku jest Samorządowa Instytucja Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna w Opatowcu oraz Spółdzielnia Mieszkaniowa z Kazimierzy Wielkiej. Przedstawimy poniżej ogólny zakres prac związanych z rewitalizacją. 

Kluczowym zadaniem projektu jest budowa dwóch ścieżek rekreacyjnych pełniących rolę promenady nad Wisłą. Okolice ujścia Dunajca do Wisły są miejscem wyjątkowym na mapie naszej gminy. Teren ten zostanie uporządkowany, odkryte i oczyszczone zostanie stylowe kamienne nabrzeże a powstałe ścieżki asfaltowe, z których  jedna zmierzać będzie w kierunku błoń opatowiec kich i ul. Wiślanej, a druga wzdłuż skarpy lessowej tuż nad brzegiem Wisły staną się niewątpliwie atrakcją turystyczną. Wszystko to będzie wyposażone w obiekty małej architektury - ławki, kosze, tablice.

W 100. rocznicę Odzyskania Niepodległości w ramach projektu zajmiemy się także otoczeniem pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, w tym jego gruntowną renowacją, oraz  zabytkowym Cmentarzem z I Wojny Światowej.

Powstanie także punkt widokowy na ujście rzek wraz z miejscami ogólnodostępnymi postojowymi na działce przylegającej do Urzędu Gminy. Pozostała część tego terenu zostanie zagospodarowana na siłownię zewnętrzną z placem zabaw. W bliskim sąsiedztwie wykonana zostanie droga wewnętrzna od ul. 3-go Maja  zakończona schodami prowadzącymi  na ul Tarnowską, w kierunku nabrzeża.

W ramach poprawy bezpieczeństwa mieszkańców zostanie zainstalowany monitoring oraz wymienione będzie oświetlenie uliczne na energooszczędne. Z kolei w zakresie poprawy dostępności do infrastruktury zdrowotnej wykonana zostanie termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia. Tuż obok powstaną toalety publiczne, stanowiska handlowe (mini bazarek), zmodernizowana będzie wiata przystankowa.

Kolejnym etapem będzie przebudowa drogi gminnej wokół Rynku oraz ulic przylegających: Kościelnej, Garncarskiej i Targowej wraz z chodnikami, po wcześniejszej wymianie sieci wodociągowej.

Poprawę dostępności do infrastruktury sportowej zapewni modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Opatowcu. Tam tez powstanie siłownia zewnętrzna i nowy plac zabaw. Poprawiona zostanie również infrastruktura wokół budynku szkoły. 

Jednym z pierwszych realizowanych zadań będzie przebudowa Budynku Instytucji Kultury oraz jego otoczenia. Dodatkowo zostanie zakupione wyposażenie  i sprzęt dla Domu Kultury, który pozwoli na zwiększenie oferty i atrakcyjności tej instytucji.

Drugi partner, Spółdzielnia Mieszkaniowa, przeprowadzi inwestycje polegające na wykonaniu miejsc postojowych i wymianie oświetlenia na energooszczędne przy bloku na ul. Legatka.

Wielu gości odwiedzających naszą gminę podkreśla wyjątkowy jej charakter. Malownicze położenie u styku rzek jest niewątpliwie czymś co nas wyróżnia. Dlatego przeprowadzenie tak licznych i kosztownych prac wpłynie korzystnie na wizerunek Gminy Opatowiec, a miejscowości o tysiącletniej tradycji i historii przywróci należyty blask i nowe oblicze. 

100001.jpg