Wiadomości - Aktualności

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kobiela

Dodał: Bartek Data: 2023-09-11 12:42:34 (czytane: 431)

Rozpoczęto prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Kobiela na odcinku o długości 385 m.

Dotychczas wykonano roboty polegające na rozebraniu starego przepustu rurowego pod jezdnią i zainstalowaniu nowego. Następnym etapem prac będzie  korytowanie na poszerzeniach i miejscami na całej szerokości jezdni, wykonanie warstwy wyrównawczej i położenie nowej nawierzchni asfaltowej, a także wykonanie poboczy. Zainstalowane zostaną pionowe znaki drogowe stanowiące element bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz stalowa bariera ochronna.

Wartość inwestycji wyniesie ponad 335 tys. zł.

Środki na modernizację drogi pochodzą z pozyskanego przez Burmistrza Miasta i Gminy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład, przy zaangażowaniu środków własnych gminy.

Wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum firm w składzie: Zakład Usługowo Remontowy Marek Górniak z siedzibą w Połańcu – lider konsorcjum, Firma Transportowo-Handlowa MET-TRANS Tadeusz Łazarek z Siemiechowa – partner konsorcjum.

Zdjęć w galerii: 3
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Rogów

Nowa nawierzchnia asfaltowa została położona na drodze wewnętrznej w miejscowości Rogów, na odcinku ok. 150 m....