Wiadomości - Aktualności

Podziękowanie

Dodał: Radek Data: 2022-05-12 12:01:15 (czytane: 1378)

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk wspólnie z sołtysami uczestniczył w zebraniach wiejskich z mieszkańcami ze wszystkich sołectw gminy.

Podczas spotkań Burmistrz Miasta i Gminy przedstawił bieżącą działalność Urzędu. Poinformował o zrealizowanych oraz planowanych inwestycjach na terenie calej gminy oraz w poszczególnych sołectwach. Zebrania wiejskie były też okazją do zadawania pytań, wysłuchania spraw i problemów zgłaszanych przez mieszkańców gminy. Towarzyszyła temu merytoryczna dyskusja. Zebrania przebiegały w życzliwej atmosferze.

Bezpośredni kontakt z mieszkańcami umożliwia zasygnalizowanie problemów, propozycje ich rozwiązań, a także poznanie nowych pomysłów dotyczących poszczególnych sołectw i całej gminy. W zebraniach uczestniczyło 278 osób.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom za udział w spotkaniach.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Dzień Rolnictwa Ekologicznego UE

...