Wiadomości - Aktualności

Podpisano umowę na remont drogi gminnej w Kocinie

Dodał: Bartek Data: 2018-04-09 10:34:35 (czytane: 2780)

Dnia 9 kwietnia 2018 roku podpisano umowę na kolejny remont drogi gminnej.

Wójt Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty podpisał umowę z wykonawcą na zadanie pn. ”Remont drogi gminnej Kocina do pól nr 1 nr 357054T, dz.nr 832/1 od km 0+000 do km 0+550, celem zabezpieczenia dna skarp i wąwozu”.

W ramach przeprowadzonych prac wykonane będą: mechaniczna ścinka poboczy, odwodnienie poprzez ułożenie korytek, wykonanie przepustu, podbudowa z kruszywa, nowa nawierzchnia asfaltowa na dł. 550 mb, umocnienie skarp płytami ażurowymi i umocnienie poboczy.

Środki finansowe niezbędne do realizacji tej inwestycji pochodzą z promesy otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz budżetu gminy.

Wykonawca zadania o wartości ponad 200 tys. zł. będzie Zakład Robót Drogowych DUKT  Sp.z o.o. z Nowin.

Termin zakończenia prac przewidziany jest do dnia 30 lipca 2018 r.

123.jpg