Wiadomości - Aktualności

Podpisanie umowy o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Dodał: Bartek Data: 2022-09-29 14:38:02 (czytane: 1006)

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Opatowiec Anny Klimaszewskiej-Luty, podpisali umowę z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego Andrzejem Będkowskim, wicemarszałek Renatą Janik i członkiem Zarządu Markiem Jońcą na dofinansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opatowiec”.

     Zadanie polegać będzie na budowie 86 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków w systemie „zaprojektuj  i wybuduj”, w 19 miejscowościach naszej gminy.

   Wartość dofinansowania udzielonego Gminie Opatowiec przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego wyniesie 2 150 099 zł, tj. do 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji.

    Termin zakończenia budowy oczyszczalni przewidziany został na listopad 2023 roku. W najbliższym czasie Gmina Opatowiec rozpocznie procedurę przetargową w celu wyłonienia Wykonawcy powyższego zadania.

    Warto dodać, że jest już to kolejny etap dotyczący budowy przydomowych oczyszczalni na terenie gminy Opatowiec. Pierwsze oczyszczalnie zostały zamontowane na posesjach mieszkańców w 2014 roku, kolejne w 2015 oraz 2017 roku. Łącznie na terenie gminy Opatowiec funkcjonuje ponad 220 szt. przydomowych oczyszczalni.

 pos2022res_1.png

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Na Cmentarzu Wojennym w Czarkowach uczczono 108. rocznicę chrztu bojowego 1. Pułku Piechoty Legionów Polskich

Uroczystość odbyła się 25 września przy świeżo odrestaurowanym pomniku, którego początki sięgają 1928 roku....