Wiadomości - Aktualności

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację w formie wsparcia zadania publicznego w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

Dodał: Radek Data: 2024-01-03 14:45:09 (czytane: 565)

pod nazwą: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców gminy Opatowiec poprzez organizowanie zajęć szkoleniowych i udział we współzawodnictwie sportowym w 2024r.”

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Przerwa w dostawie wody w miejscowości Kobiela

...