Wiadomości - Aktualności

Końcoworoczna Sesja Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Bartek Data: 2023-12-29 12:31:33 (czytane: 933)

W dniu 28 grudnia 2023 roku w Domu Kultury odbyła się kończąca rok Sesja Rady Miejskiej w Opatowcu.

Sesja, która została otworzona przez Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowcu Henryka Krycę, przebiegła zgodnie z zaplanowanym porządkiem posiedzenia. W obradach brali udział Burmistrz, Sekretarz, Skarbnik, Radni, Sołtysi, dyrektorzy i kierownicy jednostek oraz pracownicy Urzędu Miasta i Gminy.

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk złożył sprawozdanie dotyczące najważniejszych wydarzeń i inwestycji minionego roku. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej przedstawił też jej Przewodniczący.

Podczas posiedzenia Rady Miejskiej jednogłośnie uchwalony został budżet Gminy Opatowiec na 2024 rok, przyjęte zostały również wszystkie punkty obrad.

Na zakończenie sesji, Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec, a także Przewodniczący Rady Miejskiej, złożyli życzenia noworoczne.


Zdjęć w galerii: 8
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Podsumowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę Opatowiec w 2023 roku

Dzięki pozyskanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec środkom, na terenie naszej gminy w bieżącym roku udało się wyremontować,...