Wiadomości - Aktualności

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Bartek Data: 2023-08-11 15:59:43 (czytane: 737)

Informujemy, że Sesja Rady Miejskiej w Opatowcu, która odbędzie się 18 sierpnia 2023 r. (piątek) godz. 10ºº w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu.

Porządek sesji:
1. Otwarcie.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 21 lipca 2023 roku.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy w okresie między sesjami.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2023 rok.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2023-2037.
7. Podjęcie uchwały w sprawie  określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Opatowiec na rok szkolny 2023/2024.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej do zasobu nieruchomości gminnych.

9. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego.
10. Sprawy różne, zapytania i interpelacje.
11. Zamknięcie obrad.                                            

                                                                                   Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                Henryk  Kryca

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Dożynki Gminne w Kamiennej odwołane

...