Wiadomości - Aktualności

Informacja o pomocy żywnościowej – przyjmowanie wniosków do Programu POPŻ 2014-2020, Podprogram 2021 plus

Dodał: Bartek Data: 2023-01-25 13:59:55 (czytane: 711)

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec informuje, że w związku z planowanym przystąpieniem do  realizacji kolejnej edycji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 plus , osoby zainteresowane paczkami żywnościowymi mogą zgłaszać się  w dniach od 01.02.2023 r. do 17.02.2023 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Opatowcu ul. Rynek 16, w celu zakwalifikowania do korzystania z tej formy pomocy.
            Z pomocy żywnościowej w ramach POPŻ mogą korzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 220 %  kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. kwoty:
- 1707,20 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
- 1320,00 zł dla  osoby w rodzinie.
            Szczegółowe informację na temat programu oraz sposobu kwalifikacji można uzyskać pod numerem telefonu: 41 352 70 50.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Niech płyną dźwięki tej piosenki…

Pochodzący z Gminy Opatowiec Marek Żabczak, który na scenie wciela się w DJ Napoleona (artykuł z Gazety Myślenickiej)... ...