Wiadomości - Aktualności

Informacja

Dodał: Bartek Data: 2023-07-11 10:05:59 (czytane: 717)

Na podstawie informacji przekazanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, dotyczących występowania w ostatnim czasie wzmożonych przypadków padnięć kotów na terenie kraju.

Starostwo Powiatowe w Kazimierzy Wielkiej w nawiązaniu do pisma Wojewody Świętokrzyskiego Znak: BiZK.I.6330.45.2023 z dnia 2023-07-05, na podstawie informacji przekazanych przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii, dotyczących występowania w ostatnim czasie wzmożonych przypadków padnięć kotów na terenie kraju informuję, że wyniki badań laboratoryjnych uzyskane z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego – Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, wskazują jako przyczynę w 16 z 29 badanych przypadków chorobę wywołaną przez podtyp wirusa grypy ptaków H5N1, odpowiedzialny także za grypę ptaków o wysokiej zjadliwości (HPAI).

Z dotychczas zebranych informacji wynika, że w przebiegu zakażeń kotów wirusem grypy ptaków podtypu H5N1, wśród najczęściej obserwowanych objawów stwierdzono:

- duszność,

- podwyższoną temperaturę ciała,

- otępienie,

- sztywność kończyn,

- intensywna pracę tłoczni brzusznej,

- zaburzenia dotyczące źrenic,

- drgawki, ataki padaczkowe.

Na dzień 28 czerwca 2023 roku potwierdzono 16 ognisk choroby w kraju. Wyniki dodatnie uzyskano od kotów, które pochodziły z Gdańska, Gdyni, Poznania, Lublina, Pruszcza Gdańskiego, Nowego Dworu Mazowieckiego, Bydgoszczy, Wrocławia, powiatu rzeszowskiego i okolic Zamościa. Dotychczas na terenie województwa świętokrzyskiego nie odnotowano zgłoszeń podejrzenia choroby.

W związku z powyższym, w celu prowadzenia dalszych badań, koniecznym jest by właściciele kotów, w przypadku zaobserwowania u swoich pupili wymienionych wyżej objawów nerwowo – oddechowych, zgłaszali ten fakt do Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

Dodatkowo informuję, wszelkie nowe wytyczne jak i komunikaty w sprawie będą regularnie publikowane na oficjalnej stronie internetowej(https://www.wetgiw.gov.pl/main/komunikaty), w celu zapewnienia Państwu bieżących informacji.

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kocina

Rozpoczęto prace związane z przebudową drogi gminnej w miejscowości Kocina na odcinku o długości 490 m....