Wiadomości - Aktualności

Komunikat w sprawie dowodów osobistych

Dodał: Bartek Data: 2023-12-21 14:56:01 (czytane: 604)

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec informuje, że w dniu 28.12.2023 r. tylko do godz. 9:00 będzie można złożyć wniosek o wydanie dowodu osobistego dla dziecka lub podopiecznego, natomiast od godz. 12:00 zostanie całkowicie zablokowana na poziomie centralnym możliwość złożenia wniosku zarówno dla dzieci jak i osób dorosłych. Po tej godzinie będzie wyłącznie możliwość odebrania dokumentów tożsamości oczekujących na odbiór w tut. Urzędzie Miasta i Gminy.

Powodem jest konieczność zapewnienia bezpieczeństwa wdrożenia z dniem 29.12.2023 r. rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty zgodnie z komunikatem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 11.12.2023 r.  (M.P.poz.1385). Od dnia 29.12.2023 r. mieszkańcy będą mogli składać wnioski o dokument tożsamości według nowych regulacji, które zakładają następujące możliwości: 

  1. złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, niezawierającego odwzorowania własnoręcznego podpisu oraz odcisków palców, przy użyciu usługi elektronicznej, udostępnionej w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 24 ust. 2a pkt 1 oraz art. 54 pkt 6 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2022 r. poz. 671 oraz z 2023 r. poz. 1234 i 1941);
  2. złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego na piśmie utrwalonym w postaci elektronicznej wypełnionego przez organ gminy na podstawie danych podanych przez wnioskodawcę i danych pobranych z rejestru PESEL oraz podpisania wniosku o dowód osobisty przez wnioskodawcę za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego, o którym mowa w art. 24 ust. 3 i ust. 3a–3f oraz art. 28 pkt 11 i 11a ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych;
  3. złożenia podpisu na formularzu odbioru dowodu osobistego za pomocą urządzenia umożliwiającego złożenie i odwzorowanie podpisu własnoręcznego, o którym mowa w art. 31 ust. 2 pkt 8 i 9 oraz ust. 3 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych.

 a

1dowod_osobisty.jpg 

 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Podsumowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę Opatowiec w 2023 roku

Dzięki pozyskanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec środkom, na terenie naszej gminy w bieżącym roku udało się wyremontować,...