Wiadomości - Aktualności

Informacja o Sesji Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: admin Data: 2023-12-21 15:24:32 (czytane: 504)

Informuję że Sesja Rady Miejskiej w Opatowcu, odbędzie się 28 grudnia 2023 r. (czwartek) godz. 11ºº  w Domu Kultury w Opatowcu.

Porządek sesji:

1. Otwarcie.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Przyjęcie protokołu z Sesji odbytej w dniu 8 grudnia 2023 roku.

4. Informacja Burmistrza Miasta i Gminy o realizacji zadań społeczno -gospodarczych w roku 2023.

5. Przyjęcie sprawozdania z pracy Stałych Komisji Rady Miejskiej i Rady Miejskiej
za rok 2023.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Opatowiec na 2023 rok.

7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec na lata 2023-2037.

8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Opatowiec na 2024 rok.

9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Opatowiec
na lata 2024-2037.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej   i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej  w Gminie Opatowiec na lata 2024-2028.

  1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii  i Uzależnień Behawioralnych na 2024 rok na terenie Gminy Opatowiec.
  2. Sprawy różne, zapytania i interpelacje.
  3. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Henryk Kryca

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Podsumowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę Opatowiec w 2023 roku

Dzięki pozyskanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec środkom, na terenie naszej gminy w bieżącym roku udało się wyremontować,...