Wiadomości - Aktualności

Zmodernizowano budynek Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu

Dodał: Bartek Data: 2023-12-28 10:03:38 (czytane: 596)

Ukończono prace modernizacyjne prowadzone zarówno w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu, jak również na terenie przyległym do obiektu.

To kolejne działania zrealizowane w ramach sukcesywnej modernizacji placówek oświatowych na terenie gminy. Wcześniej na dachach obiektów edukacyjnych zostały zamontowane instalacje fotowoltaiczne.

W ramach inwestycji pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków publicznych” prace budowlane przeprowadziła firma pn. Usługi Remontowo Budowlane Krzysztof Parlak z Sępichowa. W celu zwiększenia szczelności budynku, a przez to ograniczenia strat energii, od strony boiska sportowego zostały zamontowane drzwi zewnętrzne i okna wraz z parapetami wewnętrznymi, dokonano także obróbki okien i drzwi. 

Podczas remontu zostały również wykonane zewnętrzne schody oraz ścianka działowa. Wzdłuż boiska szkolnego utworzono drogę pożarową z kostki brukowej. 

Wartość prac modernizacyjnych przeprowadzonych w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Opatowcu to aż 260 tys. zł. Co bardzo istotne, dzięki pozyskaniu przez Samorząd Gminy wysokiego dofinansowania z Programu Polski Ład, które pokryło blisko 90% kosztów realizacji zadania, wkład własny gminy wyniósł zaledwie około 10% wartości inwestycji. 

 

Zdjęć w galerii: 8
Przeczytaj kolejną wiadomość:

Podsumowanie inwestycji drogowych realizowanych przez Gminę Opatowiec w 2023 roku

Dzięki pozyskanym przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec środkom, na terenie naszej gminy w bieżącym roku udało się wyremontować,...