Przeczytaj kolejną wiadomość:

Harmonogram odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych

Informujemy, mieszkańców Gminy Opatowiec...