Wiadomości

Wiadomości:

Zapytanie ofertowe „Wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła w Opatowcu”

Dodał: Radek dnia 2024-01-25 17:42:27 - (czytane 237 razy)

brak zdjęcia

Zapytanie ofertowe w ramach inwestycji pn. „Wykonanie prac konserwacyjnych i remontowych zabytkowego kościoła parafialnego pw. Św. Jakuba Apostoła w Opatowcu” jest wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu remontu tynków zewnętrznych wraz z wykonaniem izolacji poziomych. Wykonanie tynków renowacyjnych naścianowych przyziemia kościoła. Przetarcie ścian szpachlówkami do tynków zabytkowych. Scalenie kolorystyczne.

Dokumentacja: wiecej»

TAGI:

Przekazanie sprzętu dla OSP z gminy Opatowiec

Dodał: Bartek dnia 2023-12-08 07:45:05 - (czytane 749 razy)

W dniu 7 grudnia 2023 roku w Domu Kultury w Opatowcu odbyło się uroczyste przekazanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec – Sławomira Kowalczyka – na ręce druhów sprzętu pożarniczego, zakupionego zgodnie z oczekiwaniami i sugestiami strażaków. Nowe wyposażenie otrzymały jednostki OSP z Ksan, Rogowa, Krzczonowa, Kociny, Chwalibogowic i Charbinowic. wiecej»

TAGI:

Obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych

Dodał: Bartek dnia 2023-11-29 15:23:27 - (czytane 1394 razy)

Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn.zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia elektronicznej ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szamb) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. wiecej»

TAGI:

Gmina Opatowiec pozyskała środki na odbiór odpadów z działalności rolniczej

Dodał: Bartek dnia 2023-11-22 08:00:00 - (czytane 499 razy)

Wyroby z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag były przedmiotem zbiórki jaka miała miejsce 6 listopada b.r. w Krzczonowie. wiecej»

TAGI:

Laptopy dla uczniów klas czwartych

Dodał: Bartek dnia 2023-10-04 12:13:39 - (czytane 757 razy)

Uczniowie klas czwartych z Gminy Opatowiec otrzymali darmowe laptopy. wiecej»

TAGI:

INFORMACJA Świadczenie wspierające oraz zmiany w zakresie warunków przyznawania świadczeń opiekuńczych, w tym świadczenia pielęgnacyjnego

Dodał: Bartek dnia 2023-09-27 14:30:56 - (czytane 971 razy)

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1429), informuje o zmianach w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna. wiecej»

TAGI:

brak zdjęcia

Laptopy dla czwartoklasistów

Dodał: Bartek dnia 2023-09-18 12:30:27 - (czytane 606 razy)

27 nowych laptopów o łącznej wartości 79 571,16 zł zostały dostarczone do placówek oświatowych w gminie. Sprzęt otrzymają uczniowie IV klas ze szkół podstawowych w Opatowcu i Krzczonowie. wiecej»

TAGI:

Zakończono roboty budowlane związane z przebudową i rozbudową sieci wodociągowych na terenie gminy Opatowiec oraz budową zestawu hydroforowego w Ksanach.

Dodał: Radek dnia 2023-07-18 11:07:34 - (czytane 581 razy)

Na początku lipca br., zakończyły się roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. „Budowa i remont sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec”. Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno -Budowlanych „Hydrocomplex” Mariusz Kozera z Buska-Zdroju oraz Firma Inżynieryjna „Systembud” z Ostrowa, gm. Klimontów na dwa miesiące przed wyznaczonym w przetargu terminem zrealizowały powierzone w w/w postępowaniu prace. wiecej»

TAGI:

Podpisanie umowy na remont i modernizację drogi w Krzczonowie

Dodał: Bartek dnia 2023-07-07 15:29:47 - (czytane 614 razy)

4 lipca 2023 r. Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Opatowiec – Anny Klimaszewskiej – Luty, podpisał umowę z przedstawicielem firmy PRODiM Sp. z o. o. – Prokurentem Samoistnym – Pawłem Dudkiem, na inwestycję drogową zaplanowaną do realizacji w miejscowości Krzczonów. wiecej»

TAGI:

Rozpoczęły się prace związane z modernizacją budynku remizy OSP w Senisławicach

Dodał: Bartek dnia 2023-06-26 09:28:31 - (czytane 622 razy)

Dzięki dofinansowaniu w kwocie 130 tys. złotych, otrzymanemu przez Ochotniczą Straż Pożarną w Senisławicach od Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, przy wsparciu Burmistrza MiG Opatowiec, rozpoczęły się prace związane z modernizacją budynku. wiecej»

TAGI:

Wyjazd do Rzeczycy - Rambit Przyrodniczo-Historyczny

Dodał: Radek dnia 2023-06-09 07:41:57 - (czytane 736 razy)

W dniach 29 – 30 maja grupa 25 uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Opatowcu, w ramach umowy partnerskiej pomiędzy gminami Opatowiec – Rzeczyca, wzięła udział w Turnieju: Rambit Przyrodniczo- Historyczny. wiecej»

TAGI:

Wszystkie zbiorniki wodne, stawy wiejskie, z terenu gminy Opatowiec zostaną zrewitalizowane, wyczyszczone, zagospodarowanie, niektóre odtworzone

Dodał: Bartek dnia 2023-06-07 11:00:26 - (czytane 908 razy)

W dniu 06 czerwca 2023r., Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty, w obecności Roberta Książki - przedstawiciela Banku Gospodarstwa Krajowego, Janusza Kowalczyka – właściciela firmy wykonawczej Celis oraz Piotra Kurka – Inspektora nadzoru, podpisał umowy na łączną kwotę niemal 2 mln złotych. wiecej»

TAGI:

Podpisanie umów na rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody

Dodał: Bartek dnia 2023-05-15 11:49:06 - (czytane 869 razy)

11 maja 2023 r. w Związku Międzygminnym „NIDA 2000” w Starym Korczynie, w obecności Posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca, podpisano umowy na rozbudowę i modernizację stacji uzdatniania wody, na łączną kwotę ponad 7 mln. zł. wiecej»

TAGI:

Darowizna na rzecz gminy umożliwiająca połączenie drogi powiatowej Rogów-Kobiela z drogą gminną Opatowiec-Kobiela, tzw. Plebańską

Dodał: Bartek dnia 2023-04-26 14:42:14 - (czytane 786 razy)

W dniach 17 marca oraz 24 kwietnia 2023 r., Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk, po uprzedniej zgodzie Rady Miejskiej w Opatowcu, podpisał umowy notarialne, na mocy których Gmina Opatowiec pozyskała na własność cztery nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni ok. 7,5 ara, położone w miejscowości Kobiela. wiecej»

TAGI:

Podpisanie umowy na 86 przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach indywidualbych

Dodał: Bartek dnia 2023-04-24 07:36:48 - (czytane 872 razy)

W dniu 19 kwietnia 2023 roku została podpisana umowa na wykonanie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Opatowiec. W ramach inwestycji powstanie 86 nowych przydomowych oczyszczalni ścieków wykonanych w systemie zaprojektuj i wybuduj. wiecej»

TAGI:

Podpisanie umów na kwotę ponad trzech milionów złotych na modernizację budynków remiz OSP, świetlic i szkół na terenie gminy Opatowiec w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Dodał: Bartek dnia 2023-04-19 16:31:08 - (czytane 1437 razy)

W ramach realizowanej inwestycji poddane zostaną modernizacji świetlice wiejskie we wszystkich miejscowościach gminy oraz budynki Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Opatowcu i Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Krzczonowie. wiecej»

TAGI:

Podpisanie umowy na udzielenie bezzwrotnej pomocy finansowej, w wysokości 323 tys. zł, na remont i modernizację drogi w miejscowości Krzczonów, dz. 862

Dodał: Bartek dnia 2023-04-12 14:53:30 - (czytane 873 razy)

W dniu 7 kwietnia 2023 roku została podpisana umowa na dofinansowanie remontu i modernizacji drogi w miejscowości Krzczonów, dz. 862 w ramach której, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Oddział Terenowy w Kielcach udzielił Gminie Opatowiec bezzwrotnej pomocy finansowej. wiecej»

TAGI:

Ruszyły prace przy budowie stacji uzdatniania wody w Chwalibogowicach

Dodał: Bartek dnia 2023-04-06 14:53:52 - (czytane 1042 razy)

Budowa stacji uzdatniania wody w Chwalibogowicach zapewni większe bezpieczeństwo i dywersyfikację dostaw wody dla mieszkańców gminy Opatowiec.
wiecej»

TAGI:

Podpisanie umów na modernizację dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Opatowiec w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Dodał: Bartek dnia 2023-02-16 12:29:24 - (czytane 1431 razy)

15 lutego 2023 r. w budynku Urzędu Miasta i Gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec – Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Opatowiec – Anny Klimaszewskiej-Luty wraz z przedstawicielami firm wyłonionych w ramach postępowania przetargowego, uroczyście podpisali umowy na inwestycje drogowe w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, na łączną kwotę dofinansowania blisko 4,8 mln zł plus wkład środków własnych w kwocie niemal pół miliona złotych. wiecej»

TAGI:

Podpisanie umowy na budowę stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chwalibogowicach

Dodał: Bartek dnia 2023-02-16 12:11:49 - (czytane 973 razy)

W dniu 15 lutego 2023r., Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty oraz w obecności posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca, Przewodniczącego Rady Miejskiej w Opatowcu Henryka Krycy, Zastępcy Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec Łukasza Marca, Radnych Rady Miejskiej i pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Opatowcu, podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Budowa stacji uzdatniania wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą” wiecej»

TAGI:

brak zdjęcia

Informacja o sesji Rady Miejskiej w Opatowcu

Dodał: Radek dnia 2022-11-25 16:39:56 - (czytane 785 razy)

Zapraszam na Sesję Rady Miejskiej w Opatowcu, która odbędzie się 1 grudnia 2022 r. (czwartek) godz. 11ºº w Urzędzie Miasta i Gminy w Opatowcu. wiecej»

TAGI:

Podpisanie umowy na modernizację pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu.

Dodał: Radek dnia 2022-11-02 15:20:26 - (czytane 899 razy)

W dniu 27 października 2022 r., Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec Sławomir Kowalczyk przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Anny Klimaszewskiej-Luty, podpisał umowę na wykonanie zadania pn. „Modernizacja pomieszczeń w budynku Ośrodka Zdrowia w Opatowcu”. wiecej»

TAGI:

Podpisanie umów na dotyczących budowy i remontu sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład

Dodał: Radek dnia 2022-08-11 15:03:47 - (czytane 1014 razy)

Po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Budowa i remont sieci wodociągowej na terenie gminy Opatowiec”, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec – Łukasz Marzec z kontrasygnatą Skarbnika Miasta i Gminy – Anny Klimaszewskiej-Luty, w dniu 2 sierpnia br. podpisał umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Budowlanych „Hydrocomplex” Mariusz Kozera z Buska-Zdroju na przebudowę i rozbudowę sieci wodociągowej wraz z dostawą pojazdu do transportu wody pitnej. W/w postępowanie swym zakresem obejmuje: wiecej»

TAGI:

Nowy chodnik przy Szkole Podstawowej w Opatowcu

Dodał: Radek dnia 2022-06-06 09:16:53 - (czytane 1429 razy)

W ramach podpisanej umowy przez Burmistrza Miasta i Gminy Opatowiec z firmą PRODiM Oskar Niezabitowski z siedzibą w Krakowie, powstał długo oczekiwany chodnik łączący plac szkolny z ul. Nowokorczyńską. wiecej»

TAGI:

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 2/2022

Dodał: Bartek dnia 2022-04-08 08:10:53 - (czytane 1243 razy)

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" działająca na terenie gmin: Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno ogłasza nabór wniosków nr 2/2022 o przyznanie pomocy na operacje w ramach: Przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna. wiecej»

TAGI:

więcej

Sport