Wiadomości - GOPS

Burmistrz Miasta i Gminy Opatowiec ogłasza nabór osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023.

Dodał: Radek Data: 2023-02-06 08:55:31 (czytane: 1036)

Nabór uczestników do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” - edycja 2023 odbywa się w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023, który dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym, których adresatami są między innymi osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi z wymienionymi orzeczeniami.

Usługi asystencji osobistej polegają w szczególności na pomocy asystenta w:
•    wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
•    wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem w wybrane przez uczestnika miejsce,
•    załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
•    korzystaniu przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galeria sztuki, wystawa).

Udział w programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2023 jest bezpłatny.

Przewidywana liczba uczestników  w Programie to 20 osób, w tym:
•    4 osoby z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną,
•    13 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
•    3 osoby z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.

Wszystkie osoby niepełnosprawne z terenu Gminy Opatowiec zainteresowane udziałem w Programie proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Opatowcu  ul. Rynek 16 , 28-520 Opatowiec. Szczegółowe informacje na temat kwalifikowania do Programu  dostępne są pod nr.  tel.  41 352 70 50.

Program AOON – edycja 2023

Wymagane dokumenty:
1.    Karta zgłoszenia do Programu
2.    Karta zakresu czynności w ramach usług asystencji osobistej do Programu
3.    Klauzula RODO – MRiPS
4.    Klauzula RODO – MOPS
5.    Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności


A

aoon_2023.png 

Przeczytaj kolejną wiadomość:

Aplikacja do rozliczeń PIT i wspierania lokalnych OPP

Urząd Miasta i Gminy w Opatowcu uzyskał dostęp do przygotowanej w ramach realizacji projektu „Wspieraj lokalnie” aplikacji...